uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทินกร วงศ์ปการันย์
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบสัมภาษณ์ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อการวินิจ..
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบสัมภาษณ์ตามรูปแบบที่กำหนด...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM15
ค695 2555 
จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค
   ทินกร วงศ์ปการันย์ / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM420
ท446จ 2552 
จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค = Psychotherapy : theories andtech..
   ทินกร วงศ์ปการันย์ / 2554
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext จิตบำบัด ทฤษฎีและเทคนิค0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://lib.bcnsurin.ac.th/ULIB..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
WM420
ท446จ 2553 
จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค = Psychotherapy : theories andtech..
   ทินกร วงศ์ปการันย์ / 2555
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM420
ท446จ 2555 
บุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา
   ณหทัย วงศ์การัณย์ / 2555
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext บุคลิกภาพแปรปรวน การประเมินและการรักษา0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM190
ณ259บ 2555 
บุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา = Personality disor..
   ณหทัย วงศ์ปการันย์ / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext บุคลิกภาพแปรปรวน การประเมินและการรักษา(10045248).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM190
ณ259บ 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM