uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นริสา วงศ์พนารักษ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล = Psychiatric therapies ..
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2553
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การบำบัดทางจิตและการให้การพยาบาล0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
น256ก 2553 
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2561
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด (10048524).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
น256ก 2561 
การรับรู้จิตวิญญาณของผู้ติดยาบ้าชาย
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรับรู้เพศเดียวกันของวัยรุ่นชาย
   นริสา วงศ์พนารักษ์, จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทฤษฎีการพยาบาลขิงคิง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการฝึกหะฐะโยคะต่อระดับความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อนในผู้..
   ญาสิณี ทองมี / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์มือถือต่อความพึงพอใจในการสื่อส..
   วไลพร ปักเคระกา / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM