uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บุญวดี เพชรรัตน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
   บุญวดี เพชรรัตน์ / 2539
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
 
การได้รับการดูแลจิตใจจากบิดามารดาของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น
   รัชจณา สิงห์ทอง / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสามารถของผู้ดูแลในการฟื้นฟูทักษะทางสังคมแก่ผู้ป่วยจิตเภท
   ธนภรณ์ โฉสูงเนิน / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM