uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสา..
   อารยา พลสยม / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและคร..
   มาลีวัล เลิศสาครศิริ, พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอสไอวี และทีมสุขภาพ: กรณี..
   พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คุณภาพการบริหารการพยาบาล
   พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ / 2551
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM