uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 22 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มาโนช หล่อตระกูล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก
    / 2560
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก (10047384).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
QV77.2
ก499 2560 
time to end the distinction between mental and neurological ..
   มาโนช หล่อตระกูล / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฆ่าตัวตาย : Suicidemanagement and prevention
   มาโนช หล่อตระกูล / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM165
ม456ก 2553 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2559
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10046665).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2559 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10045034).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 5 พร้อมให้บริการ และ 5 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2558 
การสัมภาษณ์และการตรวจทางจิตเวช
   มาโนช หล่อตระกูล / 2538
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตาย
   รัตนา สายพานิชย์ / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การเปลี่ยนแปลงของความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวชหลังก..
   นิธิญาณ์ จำปาแดง / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่รับยา
   แคทลียา ปิยะรัตนโยธิน / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์ (ปรับปร..
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
 
คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช
   มาโนช หล่อตระกูล / 2546
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช
   มาโนช หล่อตระกูล / 2550
   หนังสือทั่วไป,ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/22 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM