uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 24 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รังสิมันต์ สุนทรไชยา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนฉบับสั้น ฉบับภาษาไท..
   สุภาวดี เจริญวานิช / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาและทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมินอาการซึมเศร..
   รังสิมันต์ สุนทรไชยา / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตบำบัดประคับประคอง : สมรรถนะการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   รังสิมันต์ สุนทรไชยา / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตบำบัดประคับประคอง : สมรรถนะการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   รังสิมันต์ สุนทรไชยา / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประสบการณ์ของผู้ดูแลวัยสูงอายุในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเ..
   ณัฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสิ้นหวังในผู้ป่วยโรคซึ่ม..
   นิษา สมานทรัพย์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความเข็มแข็งทางใจของผู้สูงอา..
   อรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรค..
   มุจรินทร์ พุทธเมตตา / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปร..
   โศรตา สุรเทวมิตร / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมร่ว..
   ฐนิษฐา กลีบบัว / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
   จุฑารัตน์ จิราพงษ์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
   อรพิน คำโต / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM