uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ลัดดา แสนสีหา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิต..
   ลัดดา แสนสีหา / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ต่อภาวะซึมเศร้าข..
   ลัดดา แสนสีหา / 2539
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสื่อสารเพื่อการบำบัด
   ลัดดา แสนสีหา / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
   พัชรินทร์ นินทจันทร์ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิ..
   ลัดดา แสนสีหา / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปล..
   พรทิพย์ วานิชยากร / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM