uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วีระ เขื่องศิริกุล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วีระ เขื่องศิริกุล
 ชื่อเรื่อง 
จิตเวชศาสตร์ทหาร
 ชื่อวารสาร  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 56, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 339-344
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Military psychiatry
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 ISSN  0125-6985
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย = Journal of thepsychiatric association of Thailand [SERIALS -- ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 ฉ.2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 13399110312


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM