uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมภพ เรืองตระกูล
ผลการค้นหา เลขเรียก
โรคเอดส์ : มหันตภัยเงียบที่ป้องกันได้
   สมภพ เรืองตระกูล / 2550
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การฆ่าตัวตาย : การประเมินและการรักษา
   สมภพ เรืองตระกูล / 2551
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM165
ส271ก 2551 
การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น
   สมภพ เรืองตระกูล / 2550
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การตั้งครรภ์ : โรคทางจิตเวชและการรักษา
   สมภพ เรืองตระกูล / 2550
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
ความผิดปกติทางเพศ
   สมภพ เรืองตระกูล / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือจิตเวชคลินิก
   สมภพ เรืองตระกูล / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WM140
ส271ค 2553 
คู่มือจิตเวชศาสตร์
   สมภพ เรืองตระกูลและคณะ / 2536
   หนังสือทั่วไป,หนังสือเก่า ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
 
คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน
   สมภพ เรืองตระกูล / 2544
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน
   สมภพ เรืองตระกูล / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100
ส271ค 2546 
จิตสังคมบำบัดในโรคทางจิตเวชและโรคทางกาย
   สมภพ เรืองตระกูล / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์พื้นฐานและโรคทางจิตเวช
   สมภพ เรืองตระกูล / 2549
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์พื้นฐานและโรคทางจิตเวช
   สมภพ เรืองตระกูล / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM100
ส271จ 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/34 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM