uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุรัมภา ยอดมณี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุรัมภา ยอดมณี
 ชื่อเรื่อง 
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด = Relationship development and therapeutic communication / โดย สุรัมภา ยอดมณี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Relationship development and therapeutic communication
 ISBN  978-616-33-5904-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สุภรณ์การพิมพ์, 2556
 เลขเรียก NLM  WY160 ส857ก 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  160 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง  พยาบาลกับผู้ป่วย
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  จิตบำบัด
 หัวเรื่อง  การสื่อสารทางการพยาบาล
 เชื่อมโยง*  การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด (10038771).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ส857ก 2556 ฉ.1 
  Barcode: 10038771
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.2 
  Barcode: 10038772
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.3 
  Barcode: 10038773
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.4 
  Barcode: 10038774
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.5 
  Barcode: 10038775
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
  จอง
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.6 
  Barcode: 10038776
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.7 
  Barcode: 10038777
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
  จอง
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.8 
  Barcode: 10038778
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.9 
  Barcode: 10038779
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.10 
  Barcode: 10038780
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.11 
  Barcode: 10038781
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.12 
  Barcode: 10038782
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.13 
  Barcode: 10038783
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.14 
  Barcode: 10038784
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส857ก 2556 ฉ.15 
  Barcode: 10038785
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13399125430


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM