uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลจิตเวช
   สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว / 2545
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing
   สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว / 2554
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ส868ก 2554 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้ป่วยเส..
   จำเนียร สุรวางกูร / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ติด..
   บุษณี เอี่ยมสอาด / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
   พงษ์ศักดิ์ อุบลวรรณี / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา..
   ณิชาภัทร มณีพันธ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM