uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เรณู อาจสาลี
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing
   เรณู อาจสาลี / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
 
คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่
   เรณู อาจสาลี / 2550
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่
   เรณู อาจสาลี / 2553
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152
ร765ค 2553 
คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่
   เรณู อาจสาลี / 2552
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152
ร765ค 2552 
ประสบการณ์การได้รับการสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง..
   ชัชวาล วงศ์สารี / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประสบการณ์การได้รับการสนับสนุนทางสังคมในผู้ป้วยไตวายเรื้อรัง..
   ชัชวาล วงศ์สารี / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พยาบาลกับการบริหารความสี่ยงในผู้ป่วยศัลยกรรม
   ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ศัพท์ทางศัลยกรรม
   เรณู อาจสาลี / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
เทคนิคการพยาบาลทางห้องหัตถการ
   เรณู อาจสาลี / 2524
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เทคนิคการพยาบาลทางห้องหัตถการ
   เรณู อาจสาลี / 2525
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM