uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 55 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กระบวนการพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : Nursing process & functiona..
   พรศิริ พันธสี / 2562
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (10049705).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 8 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY100
พ282ก 2562 
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : Nursing process & functiona..
   พรศิริ พันธสี / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WY100
พ282ก 2554 
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : Nursing process & functiona..
   พรศิริ พันธสี / 2557
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (10044891).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY100
พ282ก 2557 
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : Nursing process & functiona..
   พรศิริ พันธสี / 2555
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการพยาบาล และแบบแผนสุขภาพ0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY100
พ282ก 2555 
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : Nursing process & functiona..
   พรศิริ พันธสี / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (10041226).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 6 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY100
พ282ก 2556 
กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนา..
   ศิราณี อินทรหนองไผ่ / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY100
ศ444ก 2553 
กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนา..
   ศิราณี อินทรหนองไผ่ / 2554
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการพยาบาล...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY100
ศ444ก 2554 
กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนา..
   ศิราณี อินทรหนองไผ่ / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
กระบวนการพยาบาล
    / 2541
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
กระบวนการพยาบาล:ทฤษฎีและการนำไปใช้
   คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และฯ ม.ขอนแก่น / 2533
   หนังสือทั่วไป,หนังสือเก่า ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
 
กระบวนการพยาบาล:ทฤษฎีและการนำไปใช้
   คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และฯ ม.ขอนแก่น / 2534
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
กระบวนการพยาบาล:ทฤษฎีและการนำไปใช้
   คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และฯ ม.ขอนแก่น / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/55 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM