uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 216 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การคลอด
ผลการค้นหา เลขเรียก
อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยง การคลอดก่อนนัดผ่าตัดซ้ำของหญิงที่..
   ชาญ วัฒนาศรมศิริ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
40 สัปดาห์พัฒนาครรภ์คุณภาพ
   สายฝน ชวาลไพบูลย์ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
Labor room pocket bible : solutions to every problem you wil..
   วราลักษณ์ ยมะสมิต / 2555
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WQ200
ว323 2555 
กรณีศึกษา การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด
   มานิตา สิทธิพรมมา / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กราฟความปวดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการทำนายความก้าวหน้าขอ..
   ศศิธร พุมดวง / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กว่าจะเป็นแม่ : คู่มือตั้งครรภ์คุณภาพ
   ไอเซนเบิร์ก, อาร์ลีน / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
 
กว่าจะเป็นแม่ :
   ไอเซนเบิร์ก, อาร์ลีน / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การคลอดทารกตัวโตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
   เจติยา สุรารักษ์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การคลอดปกติ = Normal labour
    / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การคลอดปกติ (10045884).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY157
ศ561ค 2556 
การคลอดยาก
   สุดชาย ปันยารชุน / 2532
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การจัดการความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด
   พักตร์วิไล ศรีแสง / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลสุขภาพมารดาทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว
   ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต / 2548
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [18]   [แสดง 12/216 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM