uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 107 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
Advanced pediatric critical care nursing
    / 2551
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 16 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 17 ไอเทม)
 
New trend in pediatric critical care nursing
    / 2549
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
 
กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ ..
    / 2543
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดาทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-..
    / 2543
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว =..
   พูลสุข ศิริพูล / 2554
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การจัดการอาการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY159
พ871ก 2554 
การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1
   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 2540
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
 
การปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับเครื่องช่วยห..
   วราภรณ์ กาวไธสง / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
   ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
   ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย / 2540
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
   ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY159
ป191ก 2553 
การพยาบาลจิตเวช : แนวทางการปฏิบัติ   มี review
    / 2562
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช แนวทางการปฏิบัติ (10050010).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ก493 2562 
การพยาบาลทารกแรกเกิด
   กนกวรรณ ฉันธนะมงคล / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลทารกแรกเกิด (10039595).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY159
ก492ก 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 12/107 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM