uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2528
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การพยาบาลทารกแรกคลอด
   วิลาวัณย์ กล้าแรง / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะหายใจลำบากและปอดอั..
   ภัณฑิรา มงคลหงษ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลเครือข่ายจัง..
   พวงทิพย์ ทัศนเอี่ยม / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สรุปเนื้อหาสำคัญสำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรค..
    / 2552
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผดุงครรภ์0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY157
ส356ผ 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM