uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การสอน เทคนิค
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินผลการใช้เทคนิคการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางคลินิกในก..
   สุมลชาติ ดวงบุบผา / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาระบบบริการสอนวิธีการพ่นยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยโรคระบบก..
   สุพัตรา เขียวหวาน / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
   วิจารณ์ พานิช / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (10049257).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB1027
ว519ก 2560 
เทคนิคการใช้คำถามในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาล= Question T..
   อรัญญา บุญธรรม / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เปรียบเทียบผลคะแนนสอบ MEQs โดยแยกตามเทคนิคการสอน ของนักศึกษา..
   หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM