uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตผิดปกติ การวินิจฉัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย = Mental stateexamination an..
    / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 17 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 21 ไอเทม)
WM141
ก452 2552 
การวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช the ICD-10 = Classification ofmen..
    / 2537
   หนังสือทั่วไป,ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM141
ก514 2537 
คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน
   สมภพ เรืองตระกูล / 2544
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM