uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปฏิบัติหลักการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  จินตวีร์พร แป้นแก้ว
 ชื่อเรื่อง 
ผลของตัวแบบต่อการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษา หลักการและเทคนิคการพยาบาล
 ชื่อวารสาร  ู วารสารสวนปรุง 32, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 44-53
 ISBN  08572127
 พิมพ์ลักษณ์  2559
 หัวเรื่อง  ความวิตกกังวล
 หัวเรื่อง  ปฏิบัติหลักการ
 หัวเรื่อง  เทคนิคการพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  ชญาณิศา เขมทัศน์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสวนปรุง = Bulletin of Suan Prung [SERIALS -- ปีที่ 32 ฉบับที่ 3]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 13399131342


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM