uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช การรักษา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล = Psychiatric therapies ..
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2553
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การบำบัดทางจิตและการให้การพยาบาล0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
น256ก 2553 
การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับย..
   เอื้อญาติ ชูชื่น / 2557
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวช (10041901).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
อ932ก 2557 
คู่มือการใช้ยาจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป
    / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV77.2
ก469ค 2543 
คู่มือกิจกรรมจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะ Sub Acute
    / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WM420
ค695ค 2552 
คู่มือกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการจิตเวชเฉียบพลัน
   เทียม ศรีคำจักร์ / 2550
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
คู่มือกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการจิตเวชเฉียบพลัน = Occupa..
   เทียม ศรีคำจักร์ / 2552
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการจิตเวชเฉียบพลัน (801272).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM450
ท749ค 2552 
ตำรากลุ่มบำบัดและครอบครัวบำบัด
   สมภพ เรืองตระกูล / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM430
ส271ต 2554 
ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความ..
   วัชนี หัตถพนม / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว375ป 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM