uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์
    / 2554
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB115
ก451 2554 
การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์
    / 2552
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
WB115
ก451 2552 
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine
    / 2561
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก(10049227).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB115
อย641 2561 
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine
    / 2556
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก (10038935)0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WB115
อย641 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM