uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 104 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบา..
   ทรงยศ คำชัย / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลยุทธ์ในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข..
   วัฒนา เลิกนอก / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตโดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบ..
   วณิชนันท์ ลายทอง / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว157ก 2554 
การจัดการข้อมูลที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของอาสาสมัครสาธา..
   นพนันท์ ชัยภูมิ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
    / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนโดยอาสาสมัคร: การรับรู้ของอา..
   วริสรา ลุวีระ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแล..
   โอซามุ วาตานาเบ้ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประ..
   ขวัญตา เพชรมณีโชติ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านท..
   ภูดิท เตชาติวัฒน์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ..
   ชาลี บะวร / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินภาวะเสี่ยงด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของอาสาส..
   สาโรจน์ ประพรมมา / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปรับพฤติกรรมการสุบบุหรี่ในอาสาสมัครสาธารณสุขชาย อ.เนินมะป..
   ไพรัตน์ อันอินทร์ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 12/104 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM