uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 27 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เบาหวาน การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานแทรกซ้อนทางไต และได้รับกา..
   รุ้งรังษี วงศ์อนันต์ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้..
   นิสรา พรหมมา / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
   ณปภัช อินทรทัต / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
   รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงร่วมกับผ่าต..
   วัฒนา ศรีจันทร์ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะคีโตอะซิโดสิสจากเบาหวานในภาวะฯ
   วาสนา พุ่มอินทร์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีภาวะร่วมเบาหวานและ ความด..
   จันทร์เพ็ญ เยาวเรศ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน
   สกลสุภา อภิชัจบุญโชค / 2562
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน (1004929).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY159
ส121ก 2562 
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
   นิภาพร พวงมี / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานในเด็ก
   จุติพร คำกลัด / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเมลิออยโดสิส
   อภิรดี สายยศ / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานฯ
   วัชรีบุตร ตั้งศักดิ์ประเสริฐ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/27 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM