uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Interview, Psychological
ผลการค้นหา เลขเรียก
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2559
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10046665).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2559 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10045034).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2558 
ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช = The science and art ..
   ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ / 2561
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10048512).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WM141
ณ214ศ 2561 
ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช = The science and art ..
   ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ / 2559
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10045628).pdf (สารบัญวารสาร) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WM141
ณ214ศ 2559 
ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์
   ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ / 2560
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ (10046675).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM141
ณ214ศ 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM