uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 315 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไทยศึกษา : อารยธรรมหน่วยที่ 1-5
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2534
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไทยศึกษา : อารยธรรมหน่วยที่ 6-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2534
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7 ฉบับปรับปรุง
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้แค่ง / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  19 20 21 22 23 24 25 26 27 [27]   [แสดง 3/315 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM