uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 180 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
จิตเวชศิริราช DSM-5
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext จิตเวชศิริราช DSM-5 (10041921).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WM100
จ464 2558 
จิตเวชศิริราช DSM-5
    / 2559
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext จิตเวชศิริราช DSM-5 (10046813).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 5 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 7 ไอเทม)
WM100
จ464 2559 
จิตเวชเด็ก
   พยอม อิงคตานุวัฒน์ / 2524
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
จิตเวชเด็ก
   อลิสา วัขรสินธุ / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
จิตเวชเด็กสำหรับกุมารแพทย์
   ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยฯ / 2538
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชผู้สูงอายุ
   สมภพ เรืองตระกูล / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชผู้สูงอายุ
   สมภพ เรืองตระกูล / 2547
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชศาสตร์
   สมภพ เรืองตระกูล / 2548
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM100
ส271ต 2548 
ตำราจิตเวชศาสตร์
   สมภพ เรืองตระกูล / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชศาสตร์
   สมภพ เรืองตระกูล / 2557
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ตำราจิตเวชศาสตร์ (10042910).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WM100
ส271ต 2557 
ตำราจิตเวชศาสตร์ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
    / 2536
   หนังสือเก่า,ภาพพลิก ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชศาสตร์ = Textbook of psychiatry
    / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 12/180 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM