uMedia3 : Media Management powered by uLibM
คำค้น:
พบจำนวน 172 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
โรคจิตเภท: กรณีศึกษาและการพยาบาล = Schizophrenia : case stud..
   พิมพ์วลัญช์ อายุวัฒน์ / 2559
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext โรคจิตเภท กรณีศึกษาและการพยาบาล (10044749).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
พ718ร 2559 
โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น
   สมภพ เรืองตระกูล / 2543
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
โรคมะเร็ง : อาการทางจิตเวชและการรักษา
   สมภพ เรืองตระกูล / 2551
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น
   กวี สุวรรณกิจ / 2541
   หนังสือเก่า ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 4/172 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM