ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 เลือกคอลเล็กชั่นเพื่อสืบค้น
  กลับหน้าหลัก

กรุณาเลือกคอลเลกชั่นที่ต้องการสืบค้น


รายชื่อวารสาร
รายชื่อวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฉบับเต็ม
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
สื่อโสตทัศน์
ทรัพยากรวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น VCD DVD และสื่อออนไลน์อื่น ๆ
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
สื่อโสตฯใหม่
ทรัพยากรใหม่ของห้องสมุด ทั้งที่เป็นหนังสือ สื่อวีดิทัศน์ วารสาร และวัสดุอื่น ๆ
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
หนังสือใหม่
ทรัพยากรหนังสือที่เพิ่งออกให้บริการ
สืบค้นคอลเล็กชันนี้


สืบค้นจากทุกคอลเล็กชั่น :: เลือกค้นหาจากหลายคอลเล็กชั่น


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM