ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือน

บรรณานุกรมหนังสือใหม่
              ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
              

บรรณานุกรมหนังสือใหม่เดือนกันยายน 2562 (word)  คลิก
บรรณานุกรมหนังสือใหม่เดือนกันยายน 2562 (pdf) คลิก                                           
                                         
บรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562                       บรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือนมิ.ย.2562

                                                        

     บรรณานุกรมหนังสือใหม่                                ไฟล์ word บรรณานุกรมหนังสือใหม่เดือนเมษายน 2561.doc
    ประจำเดือนมกราคม 2557                           ไฟล์ pdf บรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2561

บรรณานุกรมหนังสือกันยายน – ตุลาคม 2558.p


ลงทะเบียนรับเข้าและจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ
ผู้ใช้บริการสามารถมาขอใช้บริการหนังสือแต่ละเล่มได้ที่ห้องสมุดของวิทยาลัยฯ


ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM