ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน

1. โลโก้วิทยาลัยพยาบาล (.png) คลิก 
2. โปรแกรมสำหรับก๊อปปี้หน้าจอ : FastStone Capture 7.9  คลิก
3. ฟอนต์ TH16 แบบ 
คลิก
4. โปรแกรม ​UleadVideoStudioPlus.11.5 คลิก
5. โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 คลิก
6. โปรแกรม TeamViewer V.12   คลิก
7. โปรแกรม FoxitPDFPage.rar คลิก
8. โปรแกรม End_Note 7
คลิก
9. ฟอนต์ JS 
คลิก
ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM