ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรจำนวนหนังสือทางการพยาบาลแยกตามสาขาทางการพยาบาล

รายชื่อหนังสือทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ย้อนหลัง 10 ปี) ฉบับภาษาไทย
 
ลำดับ ชื่อหนังสือ                                                                                                             ผู้แต่ง ปีพิมพ์                  จำนวน                                                 
1 การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2 บรรณาธิการ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อุษณีย์ จินตะเวช                                          2554  
2 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พัฒนา,บรรณาธิการ 2555  
3 การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ                         พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการ 2555      
  การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการ 2555  
         
         
         
         
         


  
จำนวนหนังสือทางการพยาบาลแยกตามสาขาทางการพยาบาล
                               
                                          สาขา                                                                                                  
จำนวนชื่อเรื่อง จำนวนเล่ม
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลฉบับภาษาต่างประเทศ  คลิก    
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลฉบับภาษาไทย คลิก    
     
     
     
     
     
     
     

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM