เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ คลิก
2. ppt. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ คลิก
3. วิดีโอสอนคู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Cinahl คลิกที่นี่.         
4. 
วีดีโอคู่มือการดาวน์โหลด EBSCO eBook  คลิกที่นี่

5. ตัวอย่างรายงานการสืบค้นสารสนเทศ.doc
6.  ใบงานรายงานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านสุ  ตัวอย่างรายงานการสืบค้น (.doc)
7. ใบงานการสืบค้น คลิกที่นี่
ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM