ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรรายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ย้อนหลัง 10 ปี (ภาษาไทย)

รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ย้อนหลัง 10 ปี (ภาษาไทย)
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ์ จำนวน
1 ตำราเรื่องการใช้กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยชุมชน ประกาย จิโรจน์กุล 2563 1
2 แนวคิดและหลักการการพยาบาลชุมชน  บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา และกัลยาณี ตันตรานนท์ 2563  

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM