เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วิจิตรา กุสุมภ์
 ชื่อเรื่อง 
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล : กรณีศึกษา/ วิจิตรากุสุมภ์, สุลี ทองวิเชียร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Nursing diagnosis and nursing care plans : case studies
 ISBN  978-616-46-8472-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : พี.เค.เค พริ้นท์ติ้ง, 2562
 เลขเรียก NLM  WY86 ว528ข 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  174 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความสำคัญ และแนวคิดของกระบวนการพยาบาล
-- บทที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ
-- บทที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล
-- บทที่ 4 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล
-- บทที่ 5 กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาล
-- บทที่ 6 กระบวนการพยาบาล : การใช้แผนผังมโนทัศน์ ปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลในการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในคลินิก
 หัวเรื่อง  กระบวนการพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, การวินิจฉัย
 หัวเรื่อง  การวินิจฉัยทางการพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  สุลี ทองวิเชียร
 เชื่อมโยง*  ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล กรณีศึกษา (10048248).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY86 ว528ข 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10048248
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10048249
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10048250
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10048251
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10048252
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10048253
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10048254
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10048255
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10048256
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10048257
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.11 
  Barcode: 10048258
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ว528ข 2562 ฉ.12 
  Barcode: 10048259
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วิจิตรา กุสุมภ์]

    หัวเรื่อง [กระบวนการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การวินิจฉัย]
    หัวเรื่อง [การวินิจฉัยทางการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ข้อวินิจฉัยการพย..
Bib 13399136180

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM