ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทาง..
สุจิตรา เทียนสว..
การรักษาโรคเบื้องต้น /วัลภา สุนทรนั..
วัลภา สุนทรนัฏ|..
หลักการและเทคนิคการพยาบาล =Principl..
สิริรัตน์ ฉัตรช..
  มี review
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง:การพยาบาลและกา..
กันตพร ยอดใชย||..
คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตแ..
จันทร์จิรา ชัชว..
จริยธรรมทางการพยาบาล/กนกวรรณ ฉันธนะ..
กนกวรรณ ฉันธนะม..
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท:บทบาทและก..
ผกาพันธุ์ วุฒิล..
  มี review
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลแ..
คัทลียา ศิริภัท..
การพยาบาลจิตเวช :แนวทางการปฏิบัติ /..
เนตตา วงศ์ทองมา..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีที่มี..
บังอร ศุภวิทิตพ..
  มี review
Mosby^'s guide to nursing diagnosis..
Ladwig, Gail B...
การพยาบาลมารดาคลอดปกติ /ศีตรา มยูขโ..
ศีตรา มยูขโชติ|..
  มี review
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล :ก..
ภาสกร เนตรทิพย์..
Essential topics for family medicin..
วีระศักดิ์ ศริน..
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่..
ศิริรัตน์ ปานอุ..
  มี review
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน =Immunology co..
กาญจนา อู่สุวรร..
  มี review
Gerontologic nursing /Sue E. Meiner..
Meiner, Sue E. ..
Basic geriatric nursing /Patricia A..
Williams, Patri..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีในระย..
จันทรรัตน์ เจริ..
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช /น..
นิตยา ตากวิริยะ..
  มี review
การบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านสำหรับผ..
สุชาดา ศรีทิพยว..
Barron^'s IELTS :international Engl..
Lougheed, Lin,1..
Barron^'s essential words for the I..
Lougheed, Lin,1..
Barron^'s TOEIC :test of English fo..
Lougheed, Lin,1..
หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS..
ยุทธ ไกยวรรณ์
การพยาบาลทารกแรกเกิด /ชลดา จันทร์ขา..
ชลดา จันทร์ขาว|..
Lippincott nursing procedures
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินห..
จรวย สุวรรณบำรุง
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ /วรรณไ..
วรรณไพร แย้มมา|..
ภาวะผู้นำ :หลักการและการประยุกต์ในก..
วันเพ็ญ แก้วปาน
  มี review
ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ =..
อาศิส อุนนะนันท..
อนามัยโรงเรียน =School Health /สมศั..
สมศักดิ์ โทจำปา
  มี review
วิทยาการระบาดทางการพยาบาล =Epidemio..
สุพรรณี ธรากุล..
  มี review
Basic and Clinical Neuroscience 10 ..
พัทธมน ปัญญาแก้..
ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน =Basic ..
ผาสุก มหรรฆานุเ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 =Ha..
ปราณี ทู้ไพเราะ

วัสดุฯแนะนำ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ขอเชิญสืบค้นฐานข้อมูล "EDS HEALTH" (CINAHL เวอร์ชั่นใหม่)

  1. เข้าใช้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnsurin.ac.th   เลือกเมนู EDS HEALTH (CINAHL NEW VERSION : แหล่งรวมข้อมูล full text ที่มีในฐาน CINAHL, DOSS, e-book nursing , medline) พิมพ์ keyword ที่ต้องการสืบค้นและคลิก search
  2. หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เว็บไซต์  http://search.ebscohost.com
             ระยะเวลาทดลองใช้วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563หนังสือมาใหม่
-- วารสารสภาการพยาบาล||วารสารสภาการพยา..
สภาการพยาบาล 

-การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ :กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล 
คัทลียา แสนหลวง...

- เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
 

ฐานข้อมูลองค์กร

ติดตามข่าวสารห้องสมุด ได้ที่เฟซบุ๊ค ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย กลับจาก “บังกลาเทศ-อินเดีย- สหรัฐฯ”
ศบค. เผยพบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ มาจาก บังกลาเทศ 1 ราย อินเดีย 1 รายสหรัฐอเมริกา 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,351 ราย หายป่วยแล้ว 3,151 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย
สธ.เผยสถานที่กักตัว ASQ ทุกโรงแรมมีมาตรฐานตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine ทุกแห่ง ปลอดภัย มีมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุ
กลับจาก ตปท.3 ราย ติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายได้กลับบ้านเพิ่มอีก 2 ราย
ศบค. เผย ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย กลับจากซาอุดีอาระเบีย 2 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 3,348 ราย ได้กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลคอนนี้ทั้งหมด 140 ราย
สธ.แจงผลตรวจกลุ่มผู้ชม “คอนเสิร์ตเจนนี่” ปลอดเชื้อทุกคน ชี้คนไทยการ์ดตกไม่สวมหน้ากาก-ไม่ล้างมือ
กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการตรวจคัดกรองผู้ชม “คอนเสิร์ตเจนนี่" ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 2,582 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 การสำรวจดีดีซีโพลล่าสุด พบประชาชนสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดลงวันนี้ (7 ส.ค.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้าน
ไทยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 15 ราย มาจากอียิปต์ 4 ซาอุฯ 10 ญี่ปุ่น 1 พักใน State Quarantine
ศบค.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 15 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ State Quarantine
     Union Library Management : ULibM
    Copyright 2020. ULIBM