ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
สรุปเนื้อหาสำคัญสำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะชั้นหนึ่งสาขาการพยาบาลตรงตาม Blueprint ของสภาการพยาบาลวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การพยาบาลผดุงครรภ์
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : เพ็ญพรินติ้ง, 2552
 เลขเรียก NLM  WY157 ส356ผ 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  158 หน้า
 หมายเหตุ  Contents: บทบาทของผดุงครรภ์ - - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลอด - - การพยาบาลผู้คลอดระยะที่ 1 ของการคลอด - - การพยาบาลผู้คลอดระยะที่ 2, 3, 4 ของการคลอด - - การพยาบาลทารกแรกเกิด - - การประเมินสภาวะทารกที่มีภาวะเสี่ยง - - การใช้ยาทางสูติศาสตร์ในระยะคลอด - - การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ - - การพยาบาลสตรีที่ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ - - การพยาบาลสตรีที่มีภาวะโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ - - การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออก - - การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อ - - การคลอดผิดปกติ - - การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะเลือดออก - - การพยาบาลผู้คลอดที่มีการติดเชื้อ - - การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2 - - การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 3, 4 - - สูติศาสตร์หัตถการ - - การชักนำการคลอด - - การช่วยคลอดด้วยคีมและเครื่องสุญญากาศ - - การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง - - การล้วงรก - - การช่วยคลอดท่าก้น - - การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด - - การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  สูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  มารดาและทารก--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การคลอด
 หัวเรื่อง  การพยาบาลทารกแรกเกิด
 หัวเรื่อง  ทารกแรกเกิด--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  ศรุตา มณีเนตร
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลผดุงครรภ์0001.pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 ส356ผ 2552 ฉ.1 
  Barcode: 10034823
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ส356ผ 2552 ฉ.2 
  Barcode: 10036986
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [สูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การคลอด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลทารกแรกเกิด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สรุปเนื้อหาสำคัญ..
Bib 13399120012

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM