ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

EPlogo Search CINAHL at BCN Surin:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

แจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดเดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เปิดให้บริการ ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. และวันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 10.00 - 18.00 น.


 

มาตรการการเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) :
จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้งละไม่เกิน 20 คน
วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับ..
วราห์ ยืนยงวิวั..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ /บรรณาธิการ, ป..
ประทุม สร้อยวงศ..
สูติศาสตร์ =Obstetrics /บรรณาธิการ,..
ธีระ ทองสง,บรรณ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 /บรรณาธิการ ..
วันดี โตสุขศรี,..
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเ..
สุภาพ อารีเอื้อ..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /วิลาวัณ..
วิลาวัณย์ เตือน..
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ =Breastfeedi..
นพรัตน์ ธาระณะ
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ม..
มาลีวัล เลิศสาค..
การพยาบาลสูติศาสตร์.เล่ม 1 /บรรณาธิ..
วรรณรัตน์ จงเจร..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในกลุ่มท..
ขวัญพนมพร ธรรมไ..
ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก =Chronic dia..
พรเทพ ตั่นเผ่าพ..
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะสู่การ..
สงวนสิน รัตนเลิ..
จิตวิทยากับการพัฒนาตน /ธัญญภัสร์ ศิ..
ธัญญภัสร์ ศิรธั..
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 56 =Dealing ..
นพดนัย ชัยสมบูร..
โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและกา..
สุนทร วงษ์ศิริ,..
แผนที่ร่างกายมนุษย์ =The human body..
แอชเวลล์, เคน||..
มะเร็งเต้านม =Breast cancer /บรรณาธ..
พรชัย โอเจริญรั..
Cardiac nursing /Elizabeth M. Perpe..
Perpetua, Eliza..
การพยาบาลมารดาหลังคลอด :แบบแผนสุขภา..
ศุภวดี แถวเพีย|..

วัสดุฯแนะนำ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์


หนังสือมาใหม่
-- การพยาบาลผู้บาดเจ็บเล่ม 1
ไสว นรสาร บรรณาธิการ

- การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2
ไสว นรสาร บรรณาธิการ

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
จิณพิชญ์ชา มะมม

- การพยาบาลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
นิราศศิริ โรจนธรรมกุล


 

ฐานข้อมูลองค์กร

ติดตามข่าวสารห้องสมุด ได้ที่เฟซบุ๊ค ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์myRSSParser: Error Mismatched tag at line 7