เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

.. ยินดีต้อนรับทุกท่าน..

คำค้น:
วัสดุสารสนเทศแนะนำ

กระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบ..
วิทเชษฐ พิชัยศั..
แนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยาในประเทศ..
ต้นดนัย นำเบญจพ..
Williams obstetrics /editors, F. Ga..
Cunningham, F. ..
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการข..
สุนทรี ท.ชัยสัม..
แนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยาในประเทศ..
ต้นดนัย นำเบญจพ..
พยาธิสรีรวิทยา :สำหรับนักศึกษาพยาบา..
อรพินท์ สีขาว||..
การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สู..
ภาวดี อังศุสิงห..
การพยาบาลชุมชน /บรรณาธิการ, กีรดา ไ..
กีรดา ไกรนุวัตร..
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การปร..
เอกอุมา อิ้มคำ
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /วิลาวัณ..
วิลาวัณย์ เตือน..
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 /โดย คณาจา..
ศรีสมบูรณ์ มุสิ..
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 /โดย คณาจา..
ศรีสมบูรณ์ มุสิ..
การพยาบาลระยะคลอด =Nursing in labou..
ภัทรพร อรัณยภาค
การพยาบาลในระยะคลอด /ชฎาภรณ์ เอกธรร..
ชฎาภรณ์ เอกธรรม..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์.สตรีที่มีภ..
นันทพร แสนศิริพ..
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์.เล่ม 2 /บรรณ..
สมพร ชินโนรส,บร..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมกา..
คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด.เล่มแรก /..
ประสาร เปรมะสกุล
Global change 5 /วรากรณ์ สามโกเศศ
วรากรณ์ สามโกเศศ
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่..
รัตน์ศิริ ทาโต
คู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติศาส..
ธารางรัตน์ หาญป..
การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่..
วิไล คุปต์นิรัต..
อนามัยครอบครัว =Family health /บรรณ..
โชคชัย หมั่นแสว..
เดงกี /บรรณาธิการ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์..
ณัฐชัย ศรีสวัสด..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้..
พงศ์เทพ วิวรรธน..
ICU EVERYWHERE /บรรณาธิการ, ดุสิต ส..
ดุสิต สถาวร.บรร..
เวชปฏิบัติครอบครัว :ฉบับปรับปรุง = ..
ชวินทร์ เลิศศรี..
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทัก..
สุคนธ์ สินธพานนท์
โรคของหูชั้นกลาง =Middle ear diseas..
วิราภรณ์ อัจฉริ..
การพยาบาลอาชีวอนามัย :แนวคิดและการป..
พิมพ์พรรณ ศิลปส..
Lippincott nursing procedures
Introduction to maternity and pedia..
Leifer, Gloria
TOEIC complete guidebook /ผู้เขียน ..
เพ็ญใจ สินเสมอสุข
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลแ..
คัทลียา ศิริภัท..
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางก..
อนงค์ลักษณ์ วงศ..

วัสดุฯแนะนำ

ขอเชิญสืบค้นฐานข้อมูล "EDS HEALTH" (CINAHL เวอร์ชั่นใหม่)

 1. เข้าใช้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnsurin.ac.th   เลือกเมนู EDS HEALTH (CINAHL NEW VERSION : แหล่งรวมข้อมูล full text ที่มีในฐาน CINAHL, DOSS, e-book nursing , medline) พิมพ์ keyword ที่ต้องการสืบค้นและคลิก search
 2. หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เว็บไซต์  http://search.ebscohost.com
             ระยะเวลาทดลองใช้วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563หนังสือมาใหม่
วารสารสภาการพยาบาล||วารสารสภาการพยา..
สภาการพยาบาล
โรงเรียนพยาบาลไนติงเกล :สถาบันการศึ..
อุดมรัตน์ สงวนศ..
-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..

ฐานข้อมูลองค์กรระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์


  Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
  เพิ่มเงินเยียวยาช่วย “บุคลากรการแพทย์” รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน 3 กรณี
  สปสช.เผยบุคลากรทางการแพทย์เจ็บป่วย ได้รับความเสียหายจากโรคโควิด-19 ครม.เห็นชอบเพิ่มอัตราจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือ 3 กรณี ระบุเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร เยียวยา 4.8-8 แสนบาท 
  สปสช.ร่วมไว้อาลัย อสม.บ้านเนินมะเกลือ เสียชีวิตระหว่างคัดกรอง COVID-19
  สปสช.ร่วมไว้อาลัย อสม.บ้านเนินมะเกลือ เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ “คัดกรองโควิด-19” เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือ พร้อมส่งกำลังใจถึงผู้ปฏิบัติงานระบบสุขภาพทั่วประเทศ ทำงานหนักท่ามกลางภาวะวิกฤตวันนี้ (5 เม.ย.) ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล
  จ่อค้นหาผู้ป่วย “โควิด” เชิงรุกใน กทม.เร่งวิเคราะห์พื้นที่ผู้ป่วยกระจุกตัวสูง
  กรมควบคุมโรค จ่อใช้มาตรการค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุกใน กทม.แบบ “ภูเก็ต” เร่งวิเคราะห์ข้อมูล ขีดเส้นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยสูงใน กทม. ก่อนปูพรมตรวจทั้งคนที่มีอาการและไม่มีอาการ มีการติดเชื้อในพื้นที่หรือไม่ พร้อมเล็งตั้งจุดเฝ้าระวัง
  อภ.เผยสิ้น เม.ย.จะมีหน้ากาก N95 เข้ามา 8.6 แสนชิ้น รองรับบุคลากรสู้โควิด-19
  อภ.เผยวันที่ 10 เม.ย.จะได้หน้ากากN95 จำนวน 2 แสนชิ้น กลางเดือนได้อีก 1 แสนชิ้น และปลายเดือนอีก 5.6 แสนชิ้น รวมแล้วเม.ย.จะมีหน้ากา N95 ราว 8.6 แสนชิ้น ตั้งเป้าหาให้ได้ 2 ล้านชิ้น ประสานสถาบันสิ่งทอทำชุด PPE เอง จากผ้าโพลีเอสเตอร์เค
  ปลัด สธ.ยันโยก ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ไม่เกี่ยวคุมโรคโควิด-19 ชี้ไปรับตำแหน่งสูงขึ้น
  ปลัด สธ.ยันโยก ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกี่ยวเรื่องควบคุมโรคโควิด-19 ชี้เจ้าตัวขอย้ายเองมาตั้งแต่ปี 62 และเป็นการแต่งตั้งได้ตำแหน่งสูงขึ้นจากซี 9 เป็นซี 10 พิจารณาแล้วมีผลงานโดดเด่น เป็นความก้าวหน้าการทำงาน
    Union Library Management : ULibM
   Copyright 2020. ULIBM