ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

                  สืบค้นฐานข้อมูล CINAHL COMPLETE 
EDS HEALTH (CINAHL New version)
 

อ่าน E-books หนังสือภาษาไทยจาก CU-eLibrary คลิกที่เมนูด้านล่าง


 

 


แจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดเดือนมิถุนายน 2566

เดือนมิถุนายน 2566 ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เปิดให้บริการ ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดให้บริการวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

**************************

  
                                           
                                          

 

 
 
 

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอด..
พรทิพย์ สารีโส
การพยาบาลอนามัยชุมชน :นโยบายและทฤษฎ..
นพวรรณ เปียซื่อ..
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช =Psychiat..
วไลลักษณ์ พุ่มพ..
Clinical nursing skills at a glance..
Curr, Sarah,edi..
District nursing at a glance /Matth..
Bradby, Matthew..
นรีเวชวิทยา เล่มที่ 1 /ธาริณี แม่นช..
ธาริณี แม่นชนะ|..
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ :แนวคิดสู่ก..
รัตน์ศิริ ทาโต
นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1 =Clinical ..
มรุต ญาณารณพ,บร..
พยาธิสรีรวิทยา :สำหรับนักศึกษาพยาบา..
อรพินท์ สีขาว||..
การพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง..
พรชัย จูลเมตต์
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ =Cardiac..
จรัญ สายะสถิตย์..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบ..
ปานดวงใจ ไทยดำร..
ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล =Skill..
อภิรดี นันท์ศุภ..
การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติของระบ..
แก้วกาญจน์ เสือ..
การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด /ผู..
เกรียงศักดิ์ จี..
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ =Endome..
อัมรินทร์ สุวรร..
โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ..
จรินทร์ทิพย์ สม..
จิตวิทยาการรู้คิด =Cognitive psycho..
พาสนา จุลรัตน์
การช่วยชีวิตทางน้ำ /ปัญญา ศักดิ์แก้..
ปัญญา ศักดิ์แก้ว
ตำราโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเวชป..
มณฑิรา มณีรัตนะ..
กฏหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจ..
นิรมัย พิศแข มั..
ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับ..
ธิติมา เงินมาก,..
จิตวิทยากับพฤติกรรมสุขภาพ /อมราพร ส..
อมราพร สุรการ
เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร..
วีรพล คู่คงวิริ..
อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน =Pelvic org..
สุวิทย์ บุณยะเว..
การวิจัยในชั้นเรียน =Classroom rese..
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
Nursing for wellness in older adult..
Miller, Carol A.
The nurse's guide to mental health ..
Holland, Liz
Barron^'s TOEFL essential words /St..
Matthiesen, Ste..
Alexander^'s care of the patient in..
Rothrock, Jane ..
Health promotion for nursing associ..
Rowe, Gillian||..
Williams manual of hematology /[edi..
Lichtman, Marsh..
ภาษาอังกฤษทางคลินิก แพทย์ & พยาบาล ..
เทย์, จอย
พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ..
คิม, รันโด||อมร..
100 เคล็ดลับที่คนสำเร็จทำ =100 thin..
คัมเบอแลนด์, ไน..
คู่มือส่งเสริมจริยธรรมสำหรับองค์การ..
อรัญญา เชาวลิต,..
สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ =Healthy ..
วีรศักดิ์ เมือง..

วัสดุฯแนะนำ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์


เฟซบุกห้องสมุด
ติดตามข่าวสารของห้องสมุดได้ที่เฟซบุกห้องสมุด
 

Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ

สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ลดความอ้วน ยารักษาโรค : Sanook Health รวมบทความสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย วิธีลดความอ้วน อาหารเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด ยารักษาโรค เคล็ดลับสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่

myRSSParser: Error EntityRef: expecting ';' at line 11