ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ภูดิท เตชาติวัฒน์
 ชื่อเรื่อง 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริการเป็นฐาน
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2557) 87-96
 ISBN  23510358
 พิมพ์ลักษณ์  2557
 หัวเรื่อง  ประสิทธิผล
 หัวเรื่อง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 หัวเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บริบทเป็นฐาน
 ผู้แต่งร่วม  นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ = Journal of Nursing and Health Care [SERIALS -- ปีที่ 32 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ภูดิท เตชาติวัฒน์]

    หัวเรื่อง [ประสิทธิผล]
    หัวเรื่อง [อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประสิทธิผลของโปร..
Bib 13399124983

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM