ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety : หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Occupational health and safety
 ISBN  9786161603595(ล.1)
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
 เลขเรียก NLM  WA400 ม246อ 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  เอกสารการสอนชุดวิชา 52305 หน่วยที่ 1-7, หน่วยที่ 8-15
 หมายเหตุ  Contents: หน่วยที่ 1 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-- หน่วยที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-- หน่วยที่ 3 การตระหนักและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมการทำงาน
-- หน่วยที่ 4 การควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงาน
-- หน่วยที่ 5 พิษวิทยา
-- หน่วยที่ 6 อันตรายจากสารเคมีในอุตสาหกรรม
-- หน่วยที่ 7 เออร์โกโนมิกส์
 หัวเรื่อง  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 หัวเรื่อง  อาชีวอนามัย
 เชื่อมโยง*  เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7 (10042225).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 10042225
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 10042226
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 10042227
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 10042228
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 10042229
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 10042230
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 10042231
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 10042232
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 10042233
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 10042234
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.11 
  Barcode: 10042235
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA400 ม246อ 2556 ล.1 ฉ.12 
  Barcode: 10042236
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม]
    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดว..
Bib 13399128374

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM