ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
สาระทบทวนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก / โดย คณาจารย์เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 พิมพ์ลักษณ์  [สุรินทร์ : เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ], 2554
 เลขเรียก NLM  WY157 ค127ม 2554
 ครั้งที่พิมพ์  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  130 หน้า
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 แนวคิดและหลักการการพยาบาลมารดาและทารก / จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
-- บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการอนามัยเจริญพันธุ์ / จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
-- บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิตสังคมและการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / ดวงชีวัน เบญจมาศ, สุปิยา วิริไฟ
-- บทที่ 4 การพยาบาลในระยะคลอด / สายพิณ เกตุแก้ว
-- บทที่ 5 การพยาบาลมารดาระยะหลังคลอด / วารีวรรณ ศิริวาณิชย์, วิรัลพัชร คงตระกูลพิทักษ์
-- บทที่ 6 การพยาบาลทารกแรกเกิด / สายพิณ เกตุแก้ว, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผดุงครรภ์
 หัวเรื่อง  ครรภ์--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  สูติศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณาจารย์เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 เชื่อมโยง*  สาระทบทวนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก (10044247).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 ค127ม 2554 ฉ.1 
  Barcode: 10044247
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.2 
  Barcode: 10044248
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.3 
  Barcode: 10044249
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.4 
  Barcode: 10044250
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.5 
  Barcode: 10044251
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.6 
  Barcode: 10044252
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
  จอง
Note:บริจาค
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.7 
  Barcode: 10044253
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.8 
  Barcode: 10044254
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ค127ม 2554 ฉ.9 
  Barcode: 10047307
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
   [แสดง 9/9 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผดุงครรภ์]
    หัวเรื่อง [สูติศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สาระทบทวนรายวิชา..
Bib 13399129292

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM