ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ภัทรานิษฐ์ บุณยวิบูลย์
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างความสมารถด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 ชื่อวารสาร  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 114-128
 ISBN  08595453
 พิมพ์ลักษณ์  2559
 หัวเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเสริมสร้าง
 หัวเรื่อง  ความสมารถด้านประชาสัมพันธ์
 หัวเรื่อง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 ผู้แต่งร่วม  วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์
 ผู้แต่งร่วม  เสาวนีย์ เลวัลย์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Thailandjournal of health promotion and environmental [SERIALS -- ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.59)-ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.59) ฉ.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนาชุดฝึกอบ..
Bib 13399130890

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM