เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
 ชื่อเรื่อง 
โรคซึมเศร้า / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, เขียน ; na-ru, ภาพประกอบ
 ISBN  978-616-18-2217-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2560
 เลขเรียก NLM  WM171 ป421ร 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  139 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 โรคซึมเศร้า
-- บทที่ 2 อย่างไรจึงเรียกว่าโรค
-- บทที่ 3 บทบาทของผู้ป่วย
-- บทที่ 4 โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช
-- บทที่ 5 เมื่อไรจึงควรรู้ตัวว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
-- บทที่ 6 เป็นหรือไม่เป็นกันแน่
-- บทที่ 7 การตรวจสภาพจิต
-- บทที่ 8 สัมพันธภาพ
-- บทที่ 9 วัดได้หรือวัดไม่ได้
-- บทที่ 10 นอนไม่หลับ
-- บทที่ 11 สมรรถนะที่ลดลง -- บทที่ 12 สมรรถนะทางเพศ -- บทที่ 13 ฆ่าตัวตาย -- บทที่ 14 การฆ่าตัวตายที่สมเหตุสมผล -- บทที่ 15 ความรุนแรงของการฆ่าตัวตาย -- บทที่ 16 การรักษา -- บทที่ 17 จิตบำบัด -- บทที่ 18 จริยธรรมวิชาชีพและความสัมพันธ์เชิงรักษา -- บทที่ 19 ขั้นตอนของจิตบำบัด -- บทที่ 20 วิธีหลากหลายของจิตบำบัด -- บทที่ 21 ความสูญเสีย -- บทที่ 22 เศร้าได้นานเท่าไร -- บทที่ 23 สาเหตุของโรคซึมเศร้า -- บทที่ 24 สาเหตุของโรคทางชีววิทยา -- บทที่ 25 สาเหตุทางจิตวิทยา -- บทที่ 26 สาเหตุทางสังคมวิทยา -- บทที่ 2สาเหตุทางจิตวิเคราะห์ -- บทที่ 28 องค์รวม -- บทที่ 29 โรคซึมเศร้าที่มีอาการ -- บทที่ 30 โรคซึมเศร้าหลังคลอด
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 31 ยาปฏิโทมนัส
-- บทที่ 32 ความร่วมมือในการรักษา
-- บทที่ 33 อนาคตของโรคซึมเศร้า
-- บทที่ 34 หายขาดได้หรือไม่
-- บทที่ 35 สุขภาพจิตดี
-- บทที่ 36 ทักษะชีวิต
-- บทที่ 37 ผู้รักษาที่ดี
-- บทที่ 38 ผู้รักษาที่ดี (ต่อ)
-- บทที่ 39 โรบิน วิลเลียมส์
-- บทที่ 40 โรบิน วิลเลียมส์ (ต่อ)
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 ผู้แต่งร่วม  Na-ru, ผู้วาดภาพประกอบ
 เชื่อมโยง*  โรคซึมเศร้า (10047436).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WM171 ป421ร 2560 ฉ.1 
  Barcode: 10047436
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.2 
  Barcode: 10047437
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.3 
  Barcode: 10047438
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.4 
  Barcode: 10047439
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.5 
  Barcode: 10047440
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.6 
  Barcode: 10047441
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.7 
  Barcode: 10047442
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.8 
  Barcode: 10047443
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.9 
  Barcode: 10047444
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM171 ป421ร 2560 ฉ.10 
  Barcode: 10047445
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์]

    หัวเรื่อง [ความซึมเศร้า]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โรคซึมเศร้า ประ..
Bib 13399134922

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM