ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  เนาวรัตน์ ไชยะ
 ชื่อเรื่อง 
ความต้องการข้อมูลสุขภาพ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลที่ได้รับและความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม= Health Information Needs Satisfaction with Nursing Care and Functional Ability among Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty/ เนาวรัตน์ ไชยะ สุภาพ อารีเอื้อ พิชญ์ประอร ยังเจริญ และวิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562), 157-166
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: Health Information Needs Satisfaction with Nursing Care and Functional Ability among Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty
 ISBN  23510358
 พิมพ์ลักษณ์  2562
 หัวเรื่อง  ความพึงพอใจในการบริการพยาบาลที่ได้รับ
 หัวเรื่อง  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 หัวเรื่อง  ความสามารถในการทำหน้าที่
 ผู้แต่งร่วม  สุภาพ อารีเอื้อ
 ผู้แต่งร่วม  พิชญประอร ยังเจริญ
 ผู้แต่งร่วม  วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ = Journal of Nursing and Health Care [SERIALS -- ปีที่ 37 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม]
    หัวเรื่อง [ความสามารถในการทำหน้าที่]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความต้องการข้อมู..
Bib 13399135825

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM