เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ภัทรพร อรัณยภาค
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลระยะคลอด = Nursing in labour stage / ภัทรพร อรัณยภาค
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: Nursing in labour stage
 ISBN  978-974-68-3244-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2559
 เลขเรียก NLM  WY157 ภ367ก 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  163 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทนำ : บทบาทของผดุงครรภ์ตามกฎหมายและตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
-- บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด
-- บทที่ 3 การพยาบาลผู้คลอดในระยะต่างๆ ของการคลอด
-- บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
-- บทที่ 5 การพยาบาลผู้คลอดที่ทำสูติศาสตร์หัตถการ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร
 หัวเรื่อง  ครรภ์
 หัวเรื่อง  การคลอด
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลระยะคลอด (10048022).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.1 
  Barcode: 10048022
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.2 
  Barcode: 10048023
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.3 
  Barcode: 10048024
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.4 
  Barcode: 10048025
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.5 
  Barcode: 10048026
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.6 
  Barcode: 10048027
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.7 
  Barcode: 10048028
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.8 
  Barcode: 10048029
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.9 
  Barcode: 10048030
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ภ367ก 2559 ฉ.10 
  Barcode: 10048031
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 31 มกราคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร]
    หัวเรื่อง [ครรภ์]
    หัวเรื่อง [การคลอด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลระยะคลอ..
Bib 13399136109

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM