ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
Infectious diseases in ambulatory setting / บรรณาธิการ:จักกพัฒน์ วนิชานันท์, กมลวรรณ จุติวรกุล
 ISBN  978-616-40-7399-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
 เลขเรียก NLM  WC100 IN43 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  [6], 362 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: จักกพัฒน์ วนิชานันท์ และกมลวรรณ จุติวรกุล (บรรณาธิการ). (2562). Infectious diseases in ambulatory setting. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 หมายเหตุ  Contents: การให้วัคซันแก่ผู้ใหญ่ในเวชปฏิบัติ
--การประเมินและเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนได้รับยากดภูมิเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
--การควบคุมการติดเชื้อในแผนกผู้ป่วยนอก
--การติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจ
-- อาการเจ็บคอหอยเฉียบพลัน
--การรักษาผู้ป่วยนอกที่มีการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
--ปัญหาภาวะท้องเสียที่พบบ่อยในผู้ป่วยนอก
--ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยเอชไอวีในคลินิกผู้ป่วยนอก
--การดูแลผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค
--การส่งตรวจทางจุลชีววิทยาในการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก
 หัวเรื่อง  โรคติดเชื้อ--การรักษา
 หัวเรื่อง  โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 ผู้แต่งร่วม  จักกพัฒน์ วนิชานันท์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  กมลวรรณ จุติวรกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
 เชื่อมโยง*  Infectious diseases in ambulatory setting (10048949).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WC100 IN43 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10048949
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC100 IN43 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10048950
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC100 IN43 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10048951
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC100 IN43 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10048952
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC100 IN43 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10048953
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์ฉุกเฉิน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Infectious disea..
Bib 13399136291

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM