เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ดรุณวรรณ สุขสม
 ชื่อเรื่อง 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / ดรุณวรรณ สุขสม
 ISBN  978-616-45-5231-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 เลขเรียก NLM  QT255 ด133ก 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  385 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทนำสู่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
-- บทที่ 2 กิจกรรมทางกาย
-- บทที่ 3 หลักการออกกำลังกาย
-- บทที่ 4 การประเมินสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการออกกำลังกาย
-- บทที่ 5 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ
-- บทที่ 6 การออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกล้ามเนื้อ
-- บทที่ 7 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น
-- บทที่ 8 การเป็นผู้ฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคล
 หัวเรื่อง  การออกกำลังกาย
 หัวเรื่อง  กายบริหาร
 เชื่อมโยง*  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (10048984).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
QT255 ด133ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048984
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048985
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048986
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048987
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048988
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10048989
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10048990
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10048991
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10048992
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
QT255 ด133ก 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10048993
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ดรุณวรรณ สุขสม]

    หัวเรื่อง [การออกกำลังกาย]
    หัวเรื่อง [กายบริหาร]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การออกกำลังกายเพ..
Bib 13399136294

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM