ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เดงกี / บรรณาธิการ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, อุษา ทิสยากร.
 ISBN  978-616-78-2995-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2561
 เลขเรียก NLM  WC528 จ678ด 2561
 ลักษณะทางกายภาพ  viii, 340 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร และอุษา ทิสยากร (บรรณาธิการ). (2561). เดงกี. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล.
 หมายเหตุ  Contents: ระบาดวิทยา
-- พยาธิกำเนิด อาการทางคลินิก และการวินิจฉัย
-- การดูแลรักษา
-- การควบคุมและป้องกัน
 หมายเหตุ  Contents: ตอนที่ 1. ระบาดวิทยา
-- โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี : วิกฤติโลก / ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร
-- สถานการณ์และแนวโน้มของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในประเทศไทย / จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ
-- สถานการณ์และแนวโน้มของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในกรุงเทพมหานคร / วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร
-- ประวัติความเป็นมาของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยสังเขป / สุธี ยกส้าน
-- ตอนที่ 2. พยาธิกำเนิด อาการทางคลินิก และการวินิจฉัย
-- กลไกการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, อุษา ทิสยากร
-- โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่ / ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
-- อาการและภาวะแทรกซ้อนทางด้านโรคไตในโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / ณัฎฐา ล้ำเลิศกุล, ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
-- แนวทางการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนตับวายเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
-- อาการและภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี / อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์, ธัระวัฒน์ เหมาะจุฑา -- อาการและภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / ณับผลิกา กองพลพรหม -- หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / จุล ทิสยากร, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน -- อาการและภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / ดารินทร์ ซอโสตถิกุล -- การตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / อนันต์ นิสาลักษณ์ -- ตอนที่ 3. การดูแลรักษา -- การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยทั่วไป / โอฬาร พรหมาลิขิต, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร -- การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในภาวะวิกฤต / ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, ณัฎฐา ล้ำเลิศกุล -- การดูแลรักษาทางโลหิตวิทยาที่ยังมีข้อโต้แย้งในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / สุนิสา ก้องเกียรติกมล -- โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้หญิงตั้งครรภ์ / สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา -- โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้เดินทาง / ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร -- โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยภูมิต้านทานบกพร่อง / กมลวรรณ จุติวรกุล -- การติดเชื้อร่วมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / รองพงศ์ โพล้งละ -- ตอนที่ 4. การควบคุมและป้องกัน -- ยุงลายพาหะนำโรคและการควบคุม / วรรณภา สุวรรณเกิด, จตุรงค์ พุทธพรทิพย์, สมชาย จงวุฒิเวศย์ -- วัคซีนเดงกี / โอฬาร พรหมาลิขิต, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร -- ความคุ้มค่าของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ -- เดงกี : งานวิจัยในอนาคต / อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร
 หัวเรื่อง  โรคเกิดจากไวรัส--การป้องกันและควบคุม
 ผู้แต่งร่วม  ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ
 เชื่อมโยง*  เดงกี (10049008).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WC528 จ678ด 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049008
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC528 จ678ด 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049009
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WC528 จ678ด 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049636
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
   [แสดง 3/3 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เดงกี บรรณาธิกา..
Bib 13399136297

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM