เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 = Update in internal medicine 2019 / บรรณาธิการ, ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Update in internal medicine 2019
 ISBN  978-616-44-3268-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
 เลขเรียก NLM  WB115 อ641 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xiii, 395 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่1 มลพิษทางอาการศและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
-- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ
-- บทที่ 3 ข้อสรุปและข้อโต้แย้งในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
-- บทที่ 4 ข้อสรุปและข้อโต้แย้งการติดเชื้อที่เกี่ยวกับบริการสุขภาพ
-- บทที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวของการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
-- บทที่ 6 โรคลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ
-- บทที่ 7 เชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ของโรคปอดอักเสบชุมชน
-- บทที่ 8 การใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเหมาะสมในภาวะเซพซิส
-- บทที่ 9 การรักษาโรคสะเก็ดเงินในเวชปฏิบัติทั่วไป
-- บทที่ 10 โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
-- บทที่ 11 การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์-- บทที่ 12 กลุ่มอาการแอนติฟอสโฟไลเปิดในโรคลูปัส
 หมายเหตุ  บทที่ 13 ภาวะก่อนเป็นเบาหวานและผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
-- บทที่ 14 โรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยในผู้ที่มีอายุน้อย
-- บทที่ 15 กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานและกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในมุมมองของแพทย์โรคหัวใจ
--อบทที่ 16 ก้อนของต่อมไทรอยด์ที่พบโดยบังเอิญ
-- บทที่ 17 ก้อนของต่อมหมวกไตที่พบโดยบังเอิญ
-- บทที่ 18 รอยโรคของต่อมใต้สมองที่พบโดยบังเอิญ
-- บทที่ 19 การรักษาเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
-- บทที่ 20 ภาวะท้องเสียเรื้อรัง
-- บทที่ 21 มะเร็งตับ
-- บทที่ 22 การรักษาโรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม
-- บทที่ 23 ภาวะไตวายเฉียบพลันในโรคที่เกิดทั่วร่างกาย-- บทที่ 24 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง-- บทที่ 25 แนวทางปฏิบัติเรื่องโภชนการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนได้รับการบำบัดทดแทนไต-- บทที่ 26 การเตรียมผู้ป่วยที่มีปัญหาเกล้ดเลือดต่ำก่อนการผ่าตัด-- บทที่ 27 การเตรียมผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ-- บทที่ 28 ปัญหาทางระบบโลหิตวิทยาต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย-- บทที่ 29 กัญชาในโรคลมชัก-- บทที่ 30 ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอตีบที่ไม่มีอาการ-- บทที่ 31 ภาวะผนังหัวใจห้องบนรั่ว และการป้องกันโรคสมองขาดเลือด-- บทที่ 32 การรักษาการรู้คิดโดยไม่ใช้ยาในภาวะสมองเสื่อม-- บทที่ 33 การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพภาวะสมองเสื่อมโดยไม่ใช้ยา-- บทที่ 34 การให้อาหารทางสายให้อาหารในผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง
 หัวเรื่อง  อายุรศาสตร์
 หัวเรื่อง  อายุรศาสตร์--รวมเรื่อง
 หัวเรื่อง  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 หัวเรื่อง  การวินิจฉัยโรค
 หัวเรื่อง  การรักษาโรค
 ผู้แต่งร่วม  ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  มณฑิรา มณีรัตนะพร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุรัตน์ ทองอยู่, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
 เชื่อมโยง*  อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 (10049025).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WB115 อ641 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049025
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049026
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049027
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049028
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049029
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10049030
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10049031
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10049032
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10049033
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB115 อ641 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10049034
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์]
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์ รวมเรื่อง]
    หัวเรื่อง [การประกอบวิชาชีพเวชกรรม]
    หัวเรื่อง [การวินิจฉัยโรค]
    หัวเรื่อง [การรักษาโรค]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อายุรศาสตร์ทันยุ..
Bib 13399136301

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM