เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
หลากหลายวิธีสอน--เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย / ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: หลากหลายวิธีสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย
 ISBN  978-616-48-5528-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2562
 เลขเรียก LC  LB1025.3 ส748ห 2562
 เลขหมู่  LB1025.3 ส748ห 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  243 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: ตอนนที่ 1 เส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
-- ตอนนที่ 2 เทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
-- ตอนนที่ 3 วิธีสอน/รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-- ตอนนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดแก่เยาวชนไทย
 หัวเรื่อง  การสอน
 หัวเรื่อง  ระบบการเรียนการสอน
 หัวเรื่อง  การเรียนรู้
 หัวเรื่อง  กิจกรรมการเรียนรู้
 หัวเรื่อง  ความคิดสร้างสรรค์
 ผู้แต่งร่วม  สุคนธ์ สินธพานนท์
 ผู้แต่งร่วม  ฟองจันทร์ สุขยิ่ง
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา วีรเกียรติสุนทร
 ผู้แต่งร่วม  พิวัสสา นภารัตน์
 เชื่อมโยง*  หลากหลายวิธีสอน--เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย (10049140).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748ห 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049140
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748ห 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049141
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748ห 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049142
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748ห 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049143
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1025.3 ส748ห 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049144
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การสอน]
    หัวเรื่อง [ระบบการเรียนการสอน]
    หัวเรื่อง [การเรียนรู้]
    หัวเรื่อง [กิจกรรมการเรียนรู้]
    หัวเรื่อง [ความคิดสร้างสรรค์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลากหลายวิธีสอนเ..
Bib 13399136328

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM