เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
อายุรศาสตร์สงขลานครินทร์. เล่ม 1, การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ, พัฒน์ ก่อรัตนคุณ.
 ISBN  978-616-27-1511-2
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
 เลขเรียก NLM  WB105 อ641 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  225 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: 1. Ventilatory Managerment in Acute Respiratoty Distress Syndrome
-- 2. Non-ventilator Management in Acute Respiratory Distress Syndrome
-- 3. Systemic Life-Threatening Drug Hypersensitivity Reaction
-- 4. Mucocutaneous Life Threatening Drug Reaction:Epidermal Necrolysis
-- 5. Limitation and Solutions in Treatment of Acute Ischemic Stroke by Thrombolytic Agent
-- 6. Mechanical Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke
-- 7. Stroke in Arterial Blood Gas Interpretation
-- 8. Acute Management of Acute Coronaty Syndrome
-- 9. Acute Management of Hyperleukocytosis snd Leukostasis
-- 10. Tumor-associated spinal cord compression
-- 11. Contemporary care of Acute Severe Pancreatitis : general management-- 12.Contemporary Care of Acute Severe Pancreatitis:Nutritional Management-- 13.Thyroid Storm-- 14.Antrimicrobial Therapy and Source Control in Severe Sepsis and Septic Shock-- 15.Current Septic Shock Management : Fluid Management-- 16.Septic Arthritis-- 17.Pragmatic Management in ACLS : after ROSC
 หัวเรื่อง  การดูแลผู้ป่วยหนัก
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 หัวเรื่อง  ภาวะฉุกเฉิน
 หัวเรื่อง  อายุรศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พัฒน์ ก่อรัตนคุณ, บรรณาธิการ
 เชื่อมโยง*  อายุรศาสตร์สงขลานครินทร์. เล่ม 1, การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ (10049174).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 10049174
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 10049175
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 10049176
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 10049177
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 10049178
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 10049179
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 10049180
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 10049181
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 10049182
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 อ641 2562 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 10049183
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การดูแลผู้ป่วยหนัก]
    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์ฉุกเฉิน]
    หัวเรื่อง [ภาวะฉุกเฉิน]
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อายุรศาสตร์สงขลา..
Bib 13399136336

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM